نمایندگی مجاز خدمات و تعمیرات اجاق گاز

گارانتی تعمیرات اجاق گاز

گارانتی تعمیرات اجاق گاز عبارتی است از شرایط قید شده در رسید ، خدمات و تعمیرات

انجام شده و قطعات تعویض شده دستگاه به مدت ۱۲ ماه از تاریخ رسید گارانتی میباشد.

بدیهی است که در صورت بروز نواقص دیگر دین مدت و نیاز به لوازم یدکی دارد ، هزینه قطعات

شامل گارانتی نمیگردد

در صورتیکه از قطعاتی که مورد تایید تکنسین نباشد استفاده گردد شامل گارانتی نمیگردد

در صورتیکه عیوب حاصله ناشی از سروییس و یا تعمیرات انجام شده توسط افرادی غیر از

تعمیرکاران این مرکز انجام شود شامل گارانتی نمیگردد

گارانتی خدمات و تعمیرات اجاق گاز بازدید رایگان میباشد ولی ایاب و ذهاب عبارت است از هزینه

رفت و آمد سرویس کار به محل براساس تعرفه دفتر در صورت کنسل شدن کار دریافت خواهد شدو

در صورت انجام گرفتن کار به هزینه خدمات انجام شده اضافه میگردد

کلیه جنس های لاستیکی هیچ نوع ضمانتی ندارد

داغی قطعات تعویض شده جزو دارایی تعمیرگاه میباشد و به هیچ عنوان به مشتری تحویل نخواهد شد

در صورت اشکال مجدد دستگاه شما به شماره تعمیرگاه تماس گرفته شود در غیر اینصورت دستگاه

از گارانتی خارج خواهد شد و تعمیرگاه هیچ نوع گارانتی قبول نخواهد کرد

بعد از تعمیر لوازم در صورت منصرف شدن هزینه تعمیر قطعات دریافت خواهد شدو در صورت بسته

شدن دستگاه کل اجرت کار و در صورت نبستن دستگاه نصف اجرت کار دریافت خواهد شد

توجه : در صورتیکه خرابی دستگاه ناشی از حوادث طبیعی ، آتش سوزی استفاده نادرست از

دستگاه و یا تخریب عمدی آن باشد دستگاه کاملا از ضوابط گارانتی خارج و تعمیرگاه از پذیرش آن

معذوراست.

مشتری گرامی سپردن تعمیرات دستگاه های برقی و الکترونیک به نمایندگان آموزش دیده این مرکز

ضمن سرعت بخشیدن به انجام سرویس و استفاده از قطعات اصلی از وارد آمدن خسارت متعدد

بعدی به دستگاه شما جلوگیری میکند

جهت دریافت خدمات و تعمیرات اجاق گاز با

شماره های : ۸۸۵۶۳۱۹۵ تماس بگیرید

 

No votes yet.
Please wait...
تماس با ما